Szépia Bio & Art Hotel ****

Telefon: +36 23 919 100
Fax: +36 23 919 150
Mobil: +36 30 948 2142
E-mail: info@szepiahotel.hu

H-2072 Zsámbék, Nyárfás utca 2.

Budapesttől 30 km távolságra található a szálloda, autóval az M1-es autópálya 25-ös kilométer jelzésétől vagy a 100-as főúton könnyen megközelíthető.
GPS: N47.54049°; E18.72250°

+36 30 948 2142 FOGLALÁS

Tájékoztatás személyes adatok kötelező rögzítéséről

VIZA - VENDÉG INFORMÁCIÓS ZÁRT ADATBÁZIS

2021. szeptember 1-jét követően, a hatályos jogszabályok értelmében, a Magyarországon szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők jogszabályban meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül szálláshelykezelő szoftverében rögzíti, és egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítja.

A szálláshely-szolgáltató – az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme érdekében, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése céljából – bejelentkezéskor az igénybe vevő alábbi adatait rögzíti szálláshelykezelő szoftverében:

  • családi és utónevét;
  • születési családi és utónevét;
  • születési helyét;
  • születési idejét;
  • nemét;
  • állampolgárságát;
  • anyja születési családi és utónevét;
  • személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatait;
  • harmadik országbeli állampolgár esetében* a vízum vagy tartózkodási engedély számát, a beutazás időpontját és helyét.

*harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személyek.

A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő 14. életévét betöltött vendég az azonosításra alkalmas okmányt a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja. Nem kell rögzíte- ni azt az adatot, amelyet az okmány nem tartalmaz. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. Jogszabályi elrendelés alapján a szálláshely-szolgáltató jogosult elkérni a 14. életévét betöltött vendég személyazonosító ok- mányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.
A szálláshely a 14 év alatti vendégekre vonatkozó adatokat képviselőjének (pl. szülő, gondviselő) nyilatkozata alapján is rögzítheti.

A szálláshely-szolgáltató az igénybe vevők adatait a tudomására jutást követő év utolsó napjáig kezeli a jogszabályban rögzített célból. Az aszimmetrikus titkosítással a törvény által meghatá- rozott tárhelyen, vagyis a VIZA rendszerben tárolt adatokban a rendőrség a bűnüldözés, a bűn- megelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme és a körözési eljárás lefolytatása érdekében keresést végezhet.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;
A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet.

Bővebb információt a VIZA adatkezelésről az alábbi linken találnak: VIZA TÁJÉKOZTATÓ (vizainfo.hu)